Archive for the ‘ Analiza FMEA ’ Category

skype

wtorek, Październik 21st, 2014

Ja bardzo przepraszam 🙂 ale czy QualitySkills.pl jest JEDYNĄ marką w Polsce,
która prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania jakością za pośrednictwem skype?!


e-Warsztaty: Analiza FMEA: http://www.qualityskills.pl/e-warsztaty-analiza-fmea/
e-Warsztaty: Metoda 8D (G8D): http://www.qualityskills.pl/e-warsztaty-metoda-8d/

beznazwy


Jeśli nie proszę o wyprowadzenie nas z błędu 🙂
Jeśli tak to jak to możliwe?!

Pozdrawiam

Jędrzej Bochyński

Zabezpieczony: Aktualizacja publikacji www.QualitySkills.pl

poniedziałek, Wrzesień 30th, 2013

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Możliwość komentowania Zabezpieczony: Aktualizacja publikacji www.QualitySkills.pl została wyłączona

Category Analiza FMEA, e-Warsztaty QualitySkills.pl, Metoda 8D, Metody jakościowe, Narzędzia jakościowe, QualitySkills.pl, Warsztaty jakościowe / Tags: /

Social Networks : Technorati, Stumble it!, Digg, delicious, Yahoo, reddit, Blogmarks, Google, Magnolia.

Metoda FMEA – artykuł

wtorek, Wrzesień 17th, 2013

Metoda FMEA

Pragnę przybliżyć metodę jakościową polegającą na wskazaniu –
najlepiej już w fazie projektu – potencjalnych błędów, oszacowaniu skutków,
które mogą wystąpić poprzez pojawienie się określonych nieprawidłowości,
określenie ich wagi, wyznaczenie sposobów, rodzaju i skuteczności detekcji.

Narzędzie to nazywa się FMEA i jest to skrót od pierwszych liter angielskiej nazwy: Failure Mode and Effects Analysis – czyli analiza przyczyn i skutków wad (tłumaczona również jako: analiza rodzajów i skutków możliwych błędów). Celem tego działania oraz samej metody jest zapobieganie błędom zanim się pojawią poprzez ich przewidywanie i odpowiednią detekcję.

Metoda ta polega na tym, że najpierw należy wyodrębnić określone kroki procesu, wręcz pojedyncze operacje lub stanowiska. Identyfikuje się wejścia do danego procesu, oraz określa jego właściwe parametry. Kolejnie, na tej podstawie generuje się dla poszczególnej operacji wszystkie potencjalne błędy, które mogą wystąpić oraz jaki one mogą wywołać skutek. Jest to skutek wywołany opisanym wcześniej błędem zarówno dla kolejnych kroków procesu, lecz głównie efekt dla finalnego klienta.

Wyłonienie potencjalnych błędów nie jest łatwe, do tego celu powinien zostać powołany specjalny interdyscyplinarny zespół, składający się z osób o różnym spojrzeniu, doświadczeniu, wiedzy o otwartym i kreatywnym podejściu, niebojących się mówić otwarcie o występowaniu błędów.

Dane wpisuje się w specjalnie do tego przygotowanym formularzu, w którym dodatkowo opisuje się w skali od 1do 10 takie wskaźniki błędu jak:

•S – severity – waga symptomu, znaczenie;

•O – occurence – częstotliwość występowania błędu- prawdopodobieństwo jego wystąpienia;

•D – detection – w zależności od stosowanych metod kontroli szacuje się możliwość wykrycia danego błędu, gdy wystąpi on w procesie.

Wagę wyznacza zgodnie z zaleceniami 4 edycji podręcznika FMEA, w którym znajdziemy szczegółowe dane, jaka ocena może być zastosowana w określonych przypadkach.

Iloczyn tych trzech wskaźników daje nam wyniki RPN – Risk priority number, który mówi o ryzyku, jakie niesie za sobą dany błąd. W celu doskonalenia procesu należy zidentyfikować najwyższe wartości RPN i podjąć analizę w celu wykrycia przyczyny wysokiego wyniku i podjąć działania w celu redukcji zagrożenia. W branży automotive obligatoryjnie należy podjąć działania i zapisać je w formularzu FMEA, gdy RPN wynosi 100 i powyżej. Coraz większa jest tendencja, że firmy podejmują działania lub wymagają od swoich dostawców działań, gdy RPN jest większy od 80.

W formularzu FMEA powinny być zawarte wszystkie akcje korygujące lub doskonalące niezależnie od tego, jaki był powód ich podjęcia. Powinny być widoczne punkty, w których pojawiły się reklamacje, uwagi Klientów oraz wszystkie akcje, które zostały wdrożone.

Po wdrożeniu działań należy jeszcze raz przeliczyć wartości S -severity, O – occurence, D- detection biorąc pod uwagę nowe warunki. Zmienić się może jedynie współczynnik O lub D. Nie jesteśmy w stanie jednak zmienić oceny skutku dla Klienta, bo skutek, jeśli się zdarzy jest ten sam i znaczenie ma dalej dla Klienta takie same. Istota metody jest to, że możemy wpłynąć, na występowalność lub/oraz zwiększyć metody detekcji. Należy zachować oczywiście równowagę miedzy kontrolą, która jest mudą (muda – z japońskiegi – marnotrastwo) i jest zawsze kosztowna a zmianami w procesie i innymi rozwiązaniami zmianami, które mogą wpłynąć chociażby na występowanie danego błędu.

W zależności od przyczyny źródłowej takimi sposobami mogą być na przykład:

Zmiana kroków procesu, zmiana przepływu, inny sprzęt, instalacja poka-yoke – rozwiązania, które nie pozwoli nam popełnić dany błąd, lub znacznie go ograniczyć. Może to być na przykład zmiana projektu (designu) co często jest ostatecznością i jest zwykle bardzo kosztowne.

Celem tej metody jest już na początku procesu lub w trakcie i przy okazji wprowadzania zmian przewidzenie i oszacowanie ryzyka oraz na czas wdrożenie odpowiednich akcji, aby nie dopuścić do wystąpienia niezgodności i błędów oraz zapobiegnięcie przedostania się ich niepostrzeżenie przez proces do klienta.

Należy pamiętać, że jest to żywy dokument, który musi podlegać aktualizacji i wszelkie zmiany w procesie jak również informacje o występowaniu błędów.

Dla ułatwienia wskazówka do tworzenia formularza i kroki metody FMEA:

Nazwa etapu//kroku procesu;

• wejście do procesu;

• parametry wzorcowe;

• opis potencjalnego błędu;

• opis skutku;

• ocena skutku dla klienta (S) – severity; /Wyznacza zgodnie z zaleceniami 4 edycji podręcznika FMEA/

• opis przyczyny (głownie direct albo root cause jeśli jest określona);

– Wyznaczenie stopnia występowania danego błędu – częstotliwość (O) – occurence. /Wyznacza zgodnie z zaleceniami 4 edycji podręcznika FMEA/
– Opis metody detekcji – rodzaj kontroli
– Ocena skuteczności kontroli (D) – detection /Wyznacza zgodnie z zaleceniami 4 edycji podręcznika FMEA/
– Wyznaczenia wskaźnika RPN.
– Akcje/działania korygujące dla RPN wyższych niż. np.: 100 lub akcje na wskutek reklamacji wew/zew, działania doskonalące
– Ponowne, po wdrożeniu akcji wyznaczenie wartość (S), (O), (O) oraz nowego współczynnika RPN.

Zachęcam do stosowania metody FMEA i przekonania się, że nie jest ona bardzo trudna ani skomplikowana a przynosi ona wiele korzyści.

Autor: Aleksandra Purzycka
Współwłaściciel – Trener
www.QualitySkills.pl/o-nas

Możliwość komentowania Metoda FMEA – artykuł została wyłączona

Category Analiza FMEA, Metody jakościowe / Tags: /

Social Networks : Technorati, Stumble it!, Digg, delicious, Yahoo, reddit, Blogmarks, Google, Magnolia.

Analiza FMEA – Warsztaty Zamknięte

środa, Luty 15th, 2012

FMEA

Temat: Analiza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

 

Korzyści z zamówienia warsztatów zamkniętych:

– Samodzielne stosowanie Analizy FMEA.
– Sprawne rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu.
– Umiejętność oszacowania ryzyka – wyznaczanie wskaźnika RPN.
– Minimalizacja lub eliminacja przyczyn powstawania wad w procesie produkcyjnym.
– Oszczędność czasu i kosztów, dzięki identyfikacji zagrożeń przed przystąpieniem do produkcji.
– Dokumentacja wszystkich pomysłów dotyczących niezawodności danego rozwiązania.
– Zapoznanie się z praktycznymi przykładami case studies.
Znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach.
– Potwierdzenia zdobytego doświadczenia certyfikatem w języku polskim i angielskim.

Trener: Aleksandra Purzycka

– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana z firmą produkcyjną z branży automotive;
– praktyk metodyki Six Sigma;
– doświadczony trener i pełnomocnik SZJ;
więcej w zakładce O nas

Cel:

– Poznanie metodologii FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
– Rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu i ich przyczyn;
– Opracowywanie działań zapobiegawczych w przypadkach, które tego wymagają.
– Określenie środków zmniejszających ryzyko

Data:

do uzgodnienia

Miejsce:

siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

Czas:

1 dzień = 8h

Forma:

Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla grupy pracowników (od 5 do 15 osób)

Przygotowanie do warsztatów:

Przed organizacją warsztatów kontaktujemy z firmą, aby przekazała nam informacje odnośnie najczęstszych problemów występujących w organizacji. Ma to na celu pomóc organizacji w ich rozwiązywaniu przy okazji pracy na warsztatach.

Informacja ta, wraz z przykładową dokumentacją (jeśli istnieje) powinna zostać przekazana do prowadzącego warsztaty odpowiednio wcześniej.

Przebieg warsztatów:

Podczas dyskusji, omawiania przykładów oraz case study poruszana jest jednocześnie specyfika danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna. Podczas rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są realne problemy występujące w organizacji.

Wartość dodana:

Omawiając najczęściej powstające niezgodności można łatwo określić obszary do doskonalenia. Ma to na celu tworzyć wartość dodaną warsztatów dla Klientów oraz sprawia, że uczestnicy rozwiązują realne problemy organizacji i od razu przystępują do analizy rzeczywistych niezgodności.

Dodatkowe informacje:

– Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD;
– Do dyspozycji uczestników będą przygotowane artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).
– Zaplanujemy pod koniec czas na dyskusję i zadawanie nurtujących pytań.

Certyfikat:

Wszyscy uczestnicy po aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wystawiamy w dwóch egzemplarzach – wersja w języku polskim i angielskim.

Już dziś zapytaj nas o dostępność terminów
i zamów przeprowadzenie warsztatów zamkniętych!

Wypełnij formularz zapytania:

Imię i Nazwisko zgłaszającego zapytanie (wymagane)

e-mail zwrotny(wymagane)

Nazwa i adres firmy

Treść zapytania o warsztaty zamknięte - Analiza FMEA:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Więcej szczegółów udzieli: Aleksandra Purzycka, tel. 663-032-881, aleksandra@qualityskills.pl

<< Oferta

Podczas dyskusji, przykładów oraz case study poruszana jest specyfika

danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna oraz podczas

rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są problemy występujące w organizacji

e-Warsztaty – Analiza FMEA

środa, Sierpień 3rd, 2011

e-Warsztaty przez

„Analiza FMEA – analiza przyczyn i skutków wad”

Miejsce: Skype!

Wyobraź sobie taką sytuację:
Siedzisz wygodnie przed laptopem, z słuchawkami na uszach. W zasięgu ręki masz swój ulubiony kubek z napojem, który lubisz pić o tej właśnie porze (kawa/herbata/sok/woda). W słuchawkach słyszysz… głos trenera QualitySkills.pl, który prowadzi Cię w obszary praktycznej wiedzy jakościowej hmm…

Wiedza? Analiza FMEA i jej praktyczne zastosowanie

Forma? Warsztaty Online za pośrednictwem komunikatora Skype!

Czas? 5 godzin (najczęściej 17:00 – 22:00 pn-pt albo sobota 09:00-14:00)

Data? Realizacja do 3 dni robocznych od wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego. Dokładny termin do uzgodnienia.

Trener: Aleksandra Purzycka – ekspert w dziedzinie zarządzania jakością, praktyk Lean oraz metodyki Six Sigma, więcej – O nas

Od warsztatów prowadzonych przez nas przy ul. Leszczyńskiego 4 we Wrocławiu e-Warsztaty różnią się jedynie formą – zamiast przychodzić do sali konferencyjnej można uczestniczyć w nich siedząc wygodnie na kanapie!

Już dziś zarezerwuj sobie wolny wieczór

i weź udział w warsztatach z Analizy FMEA bez wychodzenia z domu!

e-warsztaty


Korzyści z e-Warsztatów Analiza FMEA: 

– Swoboda – warsztaty mogą być przeprowadzaone w dowolnie uzgodnionych godzinach
– Brak konieczności dojazdu na warsztaty
– Samodzielne stosowanie metodologii FMEA.
– Sprawne rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu.
– Umiejętność oszacowania ryzyka – wyznaczanie wskaźnika RPN.
– Minimalizacja lub eliminacja przyczyn powstawania wad w procesie produkcyjnym.
– Oszczędność czasu i kosztów, dzięki identyfikacji zagrożeń przed przystąpieniem do produkcji.
– Dokumentacja wszystkich pomysłów dotyczących niezawodności danego rozwiązania.
– Zapoznanie się z praktycznymi przykładami case studies.
Znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach.
– Potwierdzenia zdobytego doświadczenia certyfikatem w języku polskim i angielskim.

Cel:

– Poznanie metodologii FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

– rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu i ich przyczyn;

– opracowywanie działań zapobiegawczych w przypadkach, które tego wymagają.

– określenie środków zmniejszających ryzyko

Jak to działa?

I. Dowolne miejsce;

W czasie warsztatów nie musisz być też w tym sam miejscu, mieście a nawet kraju, co trener. Miejsce zupełnie nie ma tu znaczenia. Możesz być w tym czasie w domu, na plaży, w centrum handlowym. Jedyny warunek to posiadanie dostępu do Inernetu (najlepiej stałe łącze) oraz posiadanie zainstalowanego darmowego komunikatora SKYPE.

II. Przyjazna forma – SKYPE
Niemal każdy z nas miał styczność z komunikatorem SKYPE. Właśnie przez SKYPE trener kontaktuje się z uczestnikiem/uczestnikami warsztatów.

III. Interakcja

Dzięki funkcji SKYPE jaką jest współdzielenie ekranu (przekazanie pulpitu) trener może pokazywać przykłady i prezentacje, które będą wyświetlać się na ekranie każdego uczestnika.

IV. Materiały

Uczestnik warsztatów z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem otrzymuje wszelkie potrzebne materiały do zapoznania się z tematyką:

– pełną prezentację materiału w wersji elektronicznej zawierającą również praktyczne przykłady, które będą rozwiązywane wspólnie z prowadzącym;

– Przykładowe formularze potrzebne do zobrazowania zadań, ćwiczeń.

Uczestnik warsztatów zapoznaje się z materiałem wcześniej, ma możliwość również do samodzielnego przygotowania się do zadań.

V. Własne zagadnienia

Jeśli uczestnik ma taka chęć może zgłosić wcześniej swoje tematy i propozycje przykładów lub problemów do rozwiązania, które później wraz z trenerem będą omawiane on-line.

VI. Przebieg e-Warsztatów

W uzgodnionym terminie, korzystając z internetowego komunikatora SKYPE  uczestnik łączy się i przerabia z trenerem materiał danych warsztatów.

W trakcje konferencji trener ocenia stopień samodzielnego przyswojenia wiedzy przez uczestników i skupia się na obszarach, które są mniej zrozumiałe, lub stwarzają problem.

Wspólnie rozwiązywane są również przykłady i problemy przytoczone w materiałach lub proponowane przez uczestników.

Przerwy?

Oczywiście, tak jak w przypadku każdych innch warsztatów uzgadniane są krótkie przerwy.

Test wiedzy

Test końcowy weryfikujący wiedzę jest wysyłany uczestnikowi, po uzupełnieniu i odesłaniu trenerowi uzyskuje on informację, czy materiał jest opanowany i pozwala samodzielnie wykorzystać wiedzę, czy wymaga to jeszcze dodatkowego czasu.

Certyfikaty w dwóch językach (skan w pdf + kurier)

Uczestnikowi po rozwiązaniu testu z zakresu poruszanego w trakcie warsztatów wystawiany jest imienny certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Po jego podpisaniu wykonujemy skan w pliku pdf i od razu uczestnik otrzymuje certyfikat na skrzynkę mailową.

Następnie w ciągu 2 dni roboczych certyfikat – po odpowiednim zabezpieczeniu – wysyłany jest kurierem na adres wskazany przez uczestnika.
Dokumenty są bardzo dobrze zabezpieczone przed możliwością ich zgięcia i zamoczenia.
Wystawiamy je w języku polskim i angielskim.
Certyfikat e-Warsztatów nie różnią się niczym od zwykłych certyfikatów z warsztatów otwartych.

Szczegóły:
Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów.

Opinie o naszych e-Warsztatach

Referencje TCM Intenational

Aby wziąć udział w e-Warsztatach Analiza FMEA prosimy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Imię i Nazwisko zgłaszającego (wymagane)

e-mail zwrotny (wymagane)

tel. kontaktowy (wymagane)

Dodatkowe informacje oraz dane do faktury (jeśli dotyczy)

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Więcej informacji udzielę pod numerem tel. 663-32-881 lub aleksandra@qualityskills.pl

 

 • Strona korzysta z cookies:

  Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies
 • Do góry
  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine