Archive for the ‘ Warsztaty jakościowe ’ Category

Zabezpieczony: Aktualizacja publikacji www.QualitySkills.pl

poniedziałek, Wrzesień 30th, 2013

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Możliwość komentowania Zabezpieczony: Aktualizacja publikacji www.QualitySkills.pl została wyłączona

Category Analiza FMEA, e-Warsztaty QualitySkills.pl, Metoda 8D, Metody jakościowe, Narzędzia jakościowe, QualitySkills.pl, Warsztaty jakościowe / Tags: /

Social Networks : Technorati, Stumble it!, Digg, delicious, Yahoo, reddit, Blogmarks, Google, Magnolia.

Wymagania ISO/TS 16949:2009 – Warsztaty Zamknięte

piątek, Luty 24th, 2012

Praktyczne Warsztaty Jakościowe

Temat warsztatów: ISO/TS 16949:2009 – Wymagania

 

Korzyści z przeprowadzenia warsztatów zamkniętych:
– Poznanie rozszerzonych, nowych wymagań trzeciej edycji ISO/TS 16949:2009;
– Umiejętność oceny systemu zarządzania jakością dla branży automotive i identyfikacja niezgodności;
– Poznanie specyficznych wymagań dla przemysłu motoryzacyjnego.
– Zapoznanie się z unikatowymi metodami i narzędziami zapewnienia jakości (FMEA, control plan).
– Zapoznanie się z praktycznymi przykładami case studies – uczenie się na cudzych błędach
– Dzięki zadaniom przydzielanym w podgrupach uzyskanie praktycznych umiejętności zastosowania wymagań.

Trener: Aleksandra Purzycka
– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana w firmą produkcyjną z branży automotive.
– doświadczony trener i pełnomocnik ZSJ,
– praktyk Six Sigma i Lean Management,
– więcej w zakładce O nas

Cel:

– Poznanie wymagań ISO/TS 16949:2009 (trzecia edycja)
– Umiejętność oceny systemu zarządzania jakością i identyfikacji niezgodności;
– Poznanie wymagań dla przemysłu motoryzacyjnego.

Termin:
do uzgodnienia

Miejsce:
siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

Czas:
1 dzień = 8 godzin zegarowych (w tym przerwy)

Forma:
Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla grupy pracowników (max 15 osobowej)

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD; do dyspozycji uczestników przygotowane będą artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).

Certyfikat:
Uczestnicy po rozwiązaniu testu z zakresu poruszanego w trakcie warsztatów otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikaty wystawiamy w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Już dziś zapytaj nas o dostępność terminów
i zamów przeprowadzenie warsztatów zamkniętych!

Wypełnij formularz zapytania:

Imię i Nazwisko zgłaszającego (wymagane)

e-mail zwrotny (wymagane)

tel. kontaktowy (wymagane)

Ilość zgłaszanych osób + dane firmy do faktury VAT (jeśli dotyczy)

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Więcej szczegółów udzieli: Aleksandra Purzycka, tel. 663-032-881; aleksandra@qualityskills.pl

<< Oferta

Analiza FMEA – Warsztaty Zamknięte

środa, Luty 15th, 2012

FMEA

Temat: Analiza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

 

Korzyści z zamówienia warsztatów zamkniętych:

– Samodzielne stosowanie Analizy FMEA.
– Sprawne rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu.
– Umiejętność oszacowania ryzyka – wyznaczanie wskaźnika RPN.
– Minimalizacja lub eliminacja przyczyn powstawania wad w procesie produkcyjnym.
– Oszczędność czasu i kosztów, dzięki identyfikacji zagrożeń przed przystąpieniem do produkcji.
– Dokumentacja wszystkich pomysłów dotyczących niezawodności danego rozwiązania.
– Zapoznanie się z praktycznymi przykładami case studies.
Znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach.
– Potwierdzenia zdobytego doświadczenia certyfikatem w języku polskim i angielskim.

Trener: Aleksandra Purzycka

– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana z firmą produkcyjną z branży automotive;
– praktyk metodyki Six Sigma;
– doświadczony trener i pełnomocnik SZJ;
więcej w zakładce O nas

Cel:

– Poznanie metodologii FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
– Rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu i ich przyczyn;
– Opracowywanie działań zapobiegawczych w przypadkach, które tego wymagają.
– Określenie środków zmniejszających ryzyko

Data:

do uzgodnienia

Miejsce:

siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

Czas:

1 dzień = 8h

Forma:

Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla grupy pracowników (od 5 do 15 osób)

Przygotowanie do warsztatów:

Przed organizacją warsztatów kontaktujemy z firmą, aby przekazała nam informacje odnośnie najczęstszych problemów występujących w organizacji. Ma to na celu pomóc organizacji w ich rozwiązywaniu przy okazji pracy na warsztatach.

Informacja ta, wraz z przykładową dokumentacją (jeśli istnieje) powinna zostać przekazana do prowadzącego warsztaty odpowiednio wcześniej.

Przebieg warsztatów:

Podczas dyskusji, omawiania przykładów oraz case study poruszana jest jednocześnie specyfika danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna. Podczas rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są realne problemy występujące w organizacji.

Wartość dodana:

Omawiając najczęściej powstające niezgodności można łatwo określić obszary do doskonalenia. Ma to na celu tworzyć wartość dodaną warsztatów dla Klientów oraz sprawia, że uczestnicy rozwiązują realne problemy organizacji i od razu przystępują do analizy rzeczywistych niezgodności.

Dodatkowe informacje:

– Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD;
– Do dyspozycji uczestników będą przygotowane artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).
– Zaplanujemy pod koniec czas na dyskusję i zadawanie nurtujących pytań.

Certyfikat:

Wszyscy uczestnicy po aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wystawiamy w dwóch egzemplarzach – wersja w języku polskim i angielskim.

Już dziś zapytaj nas o dostępność terminów
i zamów przeprowadzenie warsztatów zamkniętych!

Wypełnij formularz zapytania:

Imię i Nazwisko zgłaszającego zapytanie (wymagane)

e-mail zwrotny(wymagane)

Nazwa i adres firmy

Treść zapytania o warsztaty zamknięte - Analiza FMEA:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Więcej szczegółów udzieli: Aleksandra Purzycka, tel. 663-032-881, aleksandra@qualityskills.pl

<< Oferta

Podczas dyskusji, przykładów oraz case study poruszana jest specyfika

danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna oraz podczas

rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są problemy występujące w organizacji

Metoda 8D – Warsztaty Zamknięte

piątek, Grudzień 16th, 2011

Praktyczne Warsztaty Jakościowe

Temat: Metoda 8D oraz narzędzia wspomagające
– czyli skuteczne rozwiązywanie problemów

 

Korzyści z przeprowadzenia warsztatów zamkniętych:

– Uczestnicy uzyskują praktyczną wiedzę o 8D, która może być od razu wprowadzona do codziennej pracy
– Uczestnicy zyskują praktyczną umiejętność przeprowadzania analizy przyczynowo-skutkowej
– Uczestnicy zyskują umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami jakościowymi
– Uczestnicy rozwijają umiejętności sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów
– Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi przykładami case studies
– Jest to znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach
– Omówienie narzędzi: 5 WHY, 5M(7M) + Diagram Ishikawy, Fault Tree, burza mózgów
– Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego praktyka

Trener: Aleksandra Purzycka

– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana z firmą produkcyjną z branży Automotive;
– praktyk metodyki Six Sigma;
– doświadczony trener i pełnomocnik SZJ;
więcej w zakładce O nas

Cel:

– Poznanie założeń metody i etapów 8D ;
– Rozpoznawanie rodzaju problemów i stosowanie metody 8D;
– Poznanie zasad wypełniania raportów 8D
– Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi wspierających 8D.

Data:

do uzgodnienia

Miejsce:

siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

Czas:

1 dzień = 8h zegarowych (w tym przerwy)

Forma:

Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla grupy pracowników (od 5 do 15 osób)

Przykładowy plan ramowy warsztatów:
Warsztaty Metoda 8D

Przygotowanie do warsztatów:

Przed organizacją warsztatów kontaktujemy z firmą, aby przekazała nam informacje odnośnie najczęstszych problemów występujących w organizacji. Ma to na celu pomóc organizacji w ich rozwiązywaniu przy okazji pracy nad raportami 8D.

Informacja ta, wraz z przykładową dokumentacją (jeśli istnieje) powinna zostać przekazana do prowadzącego warsztaty odpowiednio wcześniej.

Przebieg warsztatów:

Podczas dyskusji, omawiania przykładów oraz case study poruszana jest jednocześnie specyfika danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna. Podczas rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są realne problemy występujące w organizacji.

Wartość dodana:

Omawiając najczęściej powstające niezgodności można łatwo określić obszary do doskonalenia. Ma to na celu tworzyć wartość dodaną warsztatów dla Klientów oraz sprawia, że uczestnicy rozwiązują realne problemy organizacji i od razu przystępują do analizy rzeczywistych niezgodności.

Dodatkowe informacje:

– Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD;
– Do dyspozycji uczestników będą przygotowane artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).
– Zaplanujemy pod koniec czas na dyskusję i zadawanie nurtujących pytań.

Certyfikat:

Wszyscy uczestnicy po aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wystawiamy w dwóch egzemplarzach – wersja w języku polskim i angielskim.

 

 

Już dziś zapytaj nas o dostępność terminów
i zamów przeprowadzenie warsztatów zamkniętych!

Wypełnij formularz zapytania:

Imię i Nazwisko zgłaszającego zapytanie (wymagane)

e-mail zwrotny(wymagane)

Nazwa i adres firmy

Treść zapytania o warsztaty zamknięte - Metoda 8D:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

<< Oferta

Podczas dyskusji, przykładów oraz case study poruszana jest specyfika

danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna oraz podczas

rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są problemy występujące w organizacji

10.09.2011 – Metoda 8D. Skuteczne rozwiązywanie problemów.

wtorek, Sierpień 23rd, 2011

Praktyczne Warsztaty Jakościowe

Temat: Metoda 8D – Skuteczne rozwiązywanie problemów.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
– Uczestnik uzyskuje praktyczną wiedzę o 8D, która może być od razu wprowadzona w życie
– Umiejętność przeprowadzania analizy przyczynowo-skutkowej
– Umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami jakościowymi
– Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów
– Zapoznanie się z praktycznymi przykładami case studies
– Znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach
– Omówienie narzędzi: 5 WHY, 5M(7M) + Diagram Ishikawy, Fault Tree, burza mózgów

Trener: Aleksandra Purzycka
– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana z firmą produkcyjną z branży automotive;
– praktyk Lean i Six Sigma;
– doświadczony trener i pełnomocnik SZJ;
więcej w zakładce O nas

Cel:
– Poznanie metodologii i etapów 8D ;
– Rozpoznawanie rodzaju problemów i stosowanie metody 8D;
– Poznanie i wykorzystanie narzędzi wspierających 8D.

Data: 10 września 2011r. (sobota)

Miejsce: Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 (przy Rynku)

Czas: 9:00-17:00 (8h)

Koszt uczestnictwa: 550,00zł netto + VAT (676,50zł brutto)

Forma: Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla małych grup uczestników (maksymalnie 6-osobowych)

Plan ramowy warsztatów:
Plan ramowy 8D

Dodatkowe informacje: Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD; do dyspozycji uczestników przygotowane są artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).
Zaplanowaliśmy pod koniec czas na dyskusję i zadawanie nurtujących pytań.

Catering: W czasie warsztatów zapewniony jest catering. Zaplanowane są przerwy kawowe oraz poczęstunek.

Certyfikat: Uczestnicy po aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wystawiamy w dwóch egzemplarzach – wersja w języku polskim i angielskim.

<< Oferta

| Newer Entries »

 • Strona korzysta z cookies:

  Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies
 • Do góry
  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine