Archive for the ‘ Warsztaty Metoda 8D ’ Category

Z Armii USA do fabryki samochodów

czwartek, Grudzień 11th, 2014

Podróż z Armii USA do fabryki samochodów…

USAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co ma wspólnego jedno z drugim?

Pierwotnie Metoda 8D została opracowana w 1974r. na potrzeby Departamentu Obrony USA w ramach dokumentu Corrective Action and Disposition System for Nonconforming Material. Dokument ten omawiał podejmowanie działań korygujących dla wyrobów niezgodnych.

Pomimo tego, że dokument został wycofany – to metodę 8D wdrożyła firma Ford do procesu produkcji seryjnej samochodów. Z czasem metoda przyjęła się jako standard w branży Automotive i rozlała się na inne branże także usługowe.

 

Co to jest Metoda 8D, komu i do czego służy?

Metoda 8D polega na usystematyzowanym i uporządkowanym podejściu do rozwiązywania problemów.
(Zwana również G8D – Global 8 Disciplines, Metoda 8 kroków)

 

Co bez tego się wydarzy?

Co się stanie jeśli nie poznasz i nie wykorzystasz Metody 8D? Nic. Zupełnie nic. Jak mawiał ojciec jakości William Edwards Deming: „Przetrwanie nie jest obowiązkowe”. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie.

A najbardziej „bolą” problemy, które zdarzają się ponownie albo wręcz cyklicznie – prawda?

 

Jaka jest prawdziwa przyczyna problemu?

Choć niechętnie się do tego przyznajemy to w każdej działalności występują problemy.

Nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć problemów. Jednak to od nas zależy czy problem wystąpi ponownie.

Jak to możliwe? Czasem wystarczy po prostu nie mylić przyczyn problemu z jego skutkami.

Wydaje się oczywiste – jednak nawet wśród inżynierów jakości zdarza się mieszanie tych pojęć.

Znasz zapewne określenie „gaszenie pożarów”.

Tak właśnie wygląda rzeczywistość w firmach, które walczą jedynie ze skutkami i następstwami błędów.

Metoda 8D pozwala zupełnie odwrócić tę sytuację i skupić się na określeniu przyczyny źródłowej danej niezgodności

a następnie wyeliminowaniu możliwości jej ponownego wystąpienia.

 

Jak problem zostanie ostatecznie rozwiązany?

Rozwiązywanie problemów następuje według określonego standardu 8D – czyli w 8 następujących po sobie krokach:

 • D0 – Działania osłonowe; natychmiastowe – emergency actions, mitigations – skierowane na odizolowanie finalnego użytkownika od skutków problemu. Działanie nie obowiązkowe, ale często stosowane.
 • D1 – Powołanie zespołu, który zajmie się szukaniem rozwiązania oraz będzie odpowiedzialny za wdrożenie działań.
 • D2 – Opisanie problemu – bez właściwego opisu błędu trudno wybrać właściwe działania;
 • D3 – Działania krótkoterminowe – korekcja – short term actions – skierowane na eliminacje skutków.
 • D4 – Analiza przyczyny źródłowej – root cause. Tu można posiłkować się różnymi innymi metodami i technikami rozwiązywania problemów oraz analizy przyczynowo–skutkowej takimi jak: diagram Ishikawy, 5Why; 5M (7M), FMEA, drzewko błędów i wiele innych metod.
 • D5 – Działania korygujące – long term actions – działanie eliminujące wcześniej stwierdzoną przyczyną pierwotną – źródłową.
 • D6 – Wdrożenie i weryfikacja działań korygujących – dowody i sprawdzenie działań.
 • D7 – Zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem – prevent reoccurrence.
 • D8 – Docenienie pracy zespołu – ważny i często pomijany element – który gwarantuje powodzenia kolejnych projektów poświęconych rozwiązywaniu problemów.

 

Co będziesz z tego miał?

v Zyskasz usystematyzowanie i uporządkowanie procesu rozwiązywania konkretnych problemów a co za tym idzie znakomitą podstawę do podejmowania trafnych decyzji

v Zyskasz praktyczną umiejętność rozróżniania a następnie zaplanowania działań: korekcyjnych (wymierzonych w skutki), korygujących (wymierzonych w przyczyny) oraz zapobiegawczych (przewidywanych potencjalnych zdarzeń niepożądanych)

v Uporządkowanie i ustandaryzowanie opisywania problemów, przyczyn oraz działań pozwoli Ci na sprawne rejestrowanie i analizowanie zdarzeń

v Wdrożenie Metody 8D pomoże Ci w sprawnym nadzorowaniu i monitorowaniu statusu podejmowanych działań

v Wykorzystasz (a niekiedy wręcz odkryjesz) potencjał pracy zespołowej

v Twój zespół pozna dodatkowe techniki ułatwiające analizę przyczynowo-skutkową: 5 WHY, 5M(7M) + Diagram Ishikawy, Fault Tree, burza mózgów

v Twój zespół pozna zasady tworzenia raportów 8D (G8D) oraz dobre praktyki z tym związane.

v Raport 8D powszechnie stosuje wielu producentów do raportowania działań korygujących. To powoli Ci mówić z nimi „jednym językiem”

 

Podsumowanie

Gdy poznasz i wdrożysz Metodę 8D (G8D) wtedy rozwiązywanie problemów stanie się po prostu łatwiejsze. Przestaniesz z niepokojem oczekiwać kolejnej reklamacji bądź zwrotu. Dowiesz się jak Twój zespół powinien reagować na zgłaszane problemy i jak je skutecznie (a więc uderzając w przyczynę) rozwiązać. Zaczniesz wraz z zespołem metodycznie podchodzić do wykrywanych niezgodności i profesjonalnie przeprowadzać analizę przyczynowo-skutkową. Zyskasz także w oczach wymagających kontrahentów.

 

Poznaj w praktyce Metodę 8D

Skorzystaj z warsztatów Metoda 8D w Twojej firmie
lub przyjedź na warsztaty otwarte do Wrocławia.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej…

Metoda 8D – Warsztaty Zamknięte

piątek, Grudzień 16th, 2011

Praktyczne Warsztaty Jakościowe

Temat: Metoda 8D oraz narzędzia wspomagające
– czyli skuteczne rozwiązywanie problemów

 

Korzyści z przeprowadzenia warsztatów zamkniętych:

– Uczestnicy uzyskują praktyczną wiedzę o 8D, która może być od razu wprowadzona do codziennej pracy
– Uczestnicy zyskują praktyczną umiejętność przeprowadzania analizy przyczynowo-skutkowej
– Uczestnicy zyskują umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami jakościowymi
– Uczestnicy rozwijają umiejętności sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów
– Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi przykładami case studies
– Jest to znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach
– Omówienie narzędzi: 5 WHY, 5M(7M) + Diagram Ishikawy, Fault Tree, burza mózgów
– Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego praktyka

Trener: Aleksandra Purzycka

– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana z firmą produkcyjną z branży Automotive;
– praktyk metodyki Six Sigma;
– doświadczony trener i pełnomocnik SZJ;
więcej w zakładce O nas

Cel:

– Poznanie założeń metody i etapów 8D ;
– Rozpoznawanie rodzaju problemów i stosowanie metody 8D;
– Poznanie zasad wypełniania raportów 8D
– Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi wspierających 8D.

Data:

do uzgodnienia

Miejsce:

siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

Czas:

1 dzień = 8h zegarowych (w tym przerwy)

Forma:

Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla grupy pracowników (od 5 do 15 osób)

Przykładowy plan ramowy warsztatów:
Warsztaty Metoda 8D

Przygotowanie do warsztatów:

Przed organizacją warsztatów kontaktujemy z firmą, aby przekazała nam informacje odnośnie najczęstszych problemów występujących w organizacji. Ma to na celu pomóc organizacji w ich rozwiązywaniu przy okazji pracy nad raportami 8D.

Informacja ta, wraz z przykładową dokumentacją (jeśli istnieje) powinna zostać przekazana do prowadzącego warsztaty odpowiednio wcześniej.

Przebieg warsztatów:

Podczas dyskusji, omawiania przykładów oraz case study poruszana jest jednocześnie specyfika danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna. Podczas rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są realne problemy występujące w organizacji.

Wartość dodana:

Omawiając najczęściej powstające niezgodności można łatwo określić obszary do doskonalenia. Ma to na celu tworzyć wartość dodaną warsztatów dla Klientów oraz sprawia, że uczestnicy rozwiązują realne problemy organizacji i od razu przystępują do analizy rzeczywistych niezgodności.

Dodatkowe informacje:

– Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD;
– Do dyspozycji uczestników będą przygotowane artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).
– Zaplanujemy pod koniec czas na dyskusję i zadawanie nurtujących pytań.

Certyfikat:

Wszyscy uczestnicy po aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wystawiamy w dwóch egzemplarzach – wersja w języku polskim i angielskim.

 

 

Już dziś zapytaj nas o dostępność terminów
i zamów przeprowadzenie warsztatów zamkniętych!

Wypełnij formularz zapytania:

Imię i Nazwisko zgłaszającego zapytanie (wymagane)

e-mail zwrotny(wymagane)

Nazwa i adres firmy

Treść zapytania o warsztaty zamknięte - Metoda 8D:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

<< Oferta

Podczas dyskusji, przykładów oraz case study poruszana jest specyfika

danej firmy – jej cele, procesy, struktura organizacyjna oraz podczas

rozwiązywania zadań przez zespół dyskutowane są problemy występujące w organizacji

10.09.2011 – Metoda 8D. Skuteczne rozwiązywanie problemów.

wtorek, Sierpień 23rd, 2011

Praktyczne Warsztaty Jakościowe

Temat: Metoda 8D – Skuteczne rozwiązywanie problemów.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
– Uczestnik uzyskuje praktyczną wiedzę o 8D, która może być od razu wprowadzona w życie
– Umiejętność przeprowadzania analizy przyczynowo-skutkowej
– Umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami jakościowymi
– Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów
– Zapoznanie się z praktycznymi przykładami case studies
– Znakomite udoskonalenie pracy zespołowej – dzięki zadaniom w grupach
– Omówienie narzędzi: 5 WHY, 5M(7M) + Diagram Ishikawy, Fault Tree, burza mózgów

Trener: Aleksandra Purzycka
– ekspert w dziedzinie zarządzania jakością,
– związana z firmą produkcyjną z branży automotive;
– praktyk Lean i Six Sigma;
– doświadczony trener i pełnomocnik SZJ;
więcej w zakładce O nas

Cel:
– Poznanie metodologii i etapów 8D ;
– Rozpoznawanie rodzaju problemów i stosowanie metody 8D;
– Poznanie i wykorzystanie narzędzi wspierających 8D.

Data: 10 września 2011r. (sobota)

Miejsce: Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 (przy Rynku)

Czas: 9:00-17:00 (8h)

Koszt uczestnictwa: 550,00zł netto + VAT (676,50zł brutto)

Forma: Praktyczne Warsztaty – organizowane są dla małych grup uczestników (maksymalnie 6-osobowych)

Plan ramowy warsztatów:
Plan ramowy 8D

Dodatkowe informacje: Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej oraz na płycie CD; do dyspozycji uczestników przygotowane są artykuły piśmiennicze niezbędne do praktycznej części warsztatów (m.in. brystol, flamastry itp.).
Zaplanowaliśmy pod koniec czas na dyskusję i zadawanie nurtujących pytań.

Catering: W czasie warsztatów zapewniony jest catering. Zaplanowane są przerwy kawowe oraz poczęstunek.

Certyfikat: Uczestnicy po aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wystawiamy w dwóch egzemplarzach – wersja w języku polskim i angielskim.

<< Oferta

 • Strona korzysta z cookies:

  Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies
 • Do góry
  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine